שמורת סטלה מאריס

שמורת סטלה מאריס

תחרות פומבית (בשיתוף אדר' שרון פישמן-שמש ואדר' ננסי סנדולוביץ'-כץ)

מטע אורבני – האתר בקרן הכרמל (השפיץ של מפרץ חיפה) מאופיין בטופוגרפיה יוצאת דופן היוצרת דרמה מרחבית חד פעמית, תמציתה  במפגש בין הר לים, בין עיר ליער, בין בנוי לפנוי. הפרוייקט מנסה לתרגם את הדרמה הזו לכדי חלל עירוני ייחודי המושתת על חיזוק המאפיינים החיפאיים, ומכיל פארק המורכב ממארג נקודות שחוברות יחד לרשת פעילה.

שמורת סטלה מאריס
שמורת סטלה מאריס
שמורת סטלה מאריס
שמורת סטלה מאריס
שמורת סטלה מאריס

מקור ההשראה לפיתוח המרחב העירוני הלא קונבנציונלי נבע מפעולת הנטיעה, אשר מעבר לתכליתה המיידית מאפשרת התערבות מבוקרת וחיובית בתוואי הקרקע, יצירת סדר וחוקיות בשדה בפתוח והגדרת גבולות וקנה מידה, תוך צמיחה והשתנות מתמדת, וללא פגיעה במשאבי הקרקע הקיימים.

שמורת סטלה מאריס
שמורת סטלה מאריס
שמורת סטלה מאריס

שאפנו ליצור מוקד משיכה לתיירות פנים וחוץ, תוך מתן דגש לפעילויות פנאי, ספורט אתגרי ותיירות נופש, הן לקהל הרחב והן לבעלי עניין מקצועי ספציפי. בחרנו להתבונן בהצעה כאספקלריה רחבה שעיקר עיסוקה בחיבור מחודש של חיפה אל משאבי הטבע והנוף העומדים לרשותה.

שמורת סטלה מאריס
שמורת סטלה מאריס
שמורת סטלה מאריס
שמורת סטלה מאריס
שמורת סטלה מאריס
שמורת סטלה מאריס

אלו קווי המתאר הרעיוניים שהיוו עבורנו כלי עבודה למימוש הכוונות וליציקת התכנים הרלוונטיים באתר ובסביבתו:

  • חיזוק והעצמת האתר וסביבתו על ידי "נטיעת מקומות" פעילים ועתירי תכנים וגירויים במרחב הגיאוגרפי הלא שמיש.
  • פיתוח פעילויות הפונות לקהלי יעד רחבים, בדרגות חברתיות מגוונות (יחיד\רבים, פרטי\ציבורי)
  • יצירת "איקונוגרפיה" ייחודית ואופיינית למקום, הן כלפי העיר עצמה והן בהקשר הרחב של אלו המגיעים מחוצה לה, מצפון ומדרום.
  • ארגון פונקציונאלי בשכבות פעילות שונות ומגוונת, היוצרות נקודות השקה שמעודדות אינטראקציה בין משתמשים שונים.
  • הנכחת והנגשת התוואי ההיסטורי של דרך סטלה מאריס בנוף החיפאי באמצעות שינוי תוואי התחבורה הקיים.
  • הקצנת הניגודים המתחוללים במקום ליצירת חוויה עירונית פעילה (מודל קונפליקטואלי-דינמי).
  • הגדרת ופיתוח שלוחה עירונית חדשה שאינה מאופיינת בבינוי ובמגורים, כנגזרת מהחתך הטופוגרפי יוצא הדופן ("חצי וואדי").

שימוש בתנאים הנוצרים מהתכנון לפיתוח מערכת ירוקה תומכת אשר תספק חלק מהצרכים האנרגטיים של האתר.

שמורת סטלה מאריס
שמורת סטלה מאריס