2ON - מגורים משולבים 02

מגורים משולבים 02

בנוי 115 מ"ר

לדירת גג ותיקה בלב העיר נוצק תוכן מחודש, השואף להשתחרר משבלונות פרוגרמטיות של המאה ה 20, ומציע זולת זאת חלל גמיש וסובלני, המאפשר לדיירים להשפיע ולשנות.

הקומה התחתונה והגדולה (כ 70 מ"ר) מאורגנת סביב "כיכר מרכזית" המשמשת כמבואה לסטודיו ביתי, כמקום מפגש בין בני המשפחה ובין האדריכלים לקליינטים. כרחבת תנועה והתארגנות. הפונקציות השונות מהוות דפנות ל"כיכר" ומעבירות אליה וממנה אור, אוויר ואנשים. קומה זו משתנה ללא הרף לאורך היממה, וכהשראה לריבוי התנועה המתקיימת בה נתלו מעל לאסלות רמזורי "האטה" שאותרו בסיור בשוק הפשפשים בחיפה.

2ON
2ON
2ON
2ON
2ON

הקומה העליונה והקטנה משמשת כחלל ציבורי רב תכליתי, המציע מצבי חוץ/פנים קיצוניים, ומשתמש בנוף ובשקיפות כמנגנון המפצה על מימדיו (כ 30 מ"ר בלבד). בהשראת החללים הקומפקטיים והיעילים במטוסים מכילים ארונות המטבח תא שירותים סמוי, ורצפת הקומה מצופה ב PVC המשמש לשרוולי גישה מהטרמינל לכלי התעופה.

מגורים משולבים 02
2ON
2ON
מגורים משולבים 02
2ON
2ON
2ON

גרם המדרגות אינו משמש לתנועה אנכית בלבד, אלא מזמין אפשרויות שהות, קווי מבט, משחק ושיח, איכסון והסתרה – תוך שהוא מייצר משפך אור מהקומה העליונה השקופה לעבר החלל התחתון המסוגר. המערכת הספירלית שלו נוצרה במלואה בבית מלאכה בדרום תל אביב, והוכנסה בשלמותה על ידי מנוף שזרועו חדרה לקומה העליונה.

לנוכח ריבוי הפונקציות העומד בסתירה למימדיהם של החללים מרבית הריהוט אינטגרלי, משולב בגומחאות מובנות ומוצנע באמצעות גוון הקיר. דלתות הפנים מזוגגות כולן (כפי שהיה נהוג בבתי מגורים בשנות ה 30 עד ה 60 של המאה הקודמת) אך אינן מאפשרות חדירה לפרטיות המשתמשים, אלא העברת הילת אור בלבד.

2ON
2ON
2ON
2ON
מגורים משולבים 02
2ON
מגורים משולבים 02
2ON